Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • TATA không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Thietbivesinhtata.com.vn thu thập bao gồm:
 • Họ và tên:………………………………..
 • Địa chỉ:……………………………………
 • Điện thoại:………………………………
 • Email:…………………………………….
 • Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
 • Tên sản phẩm:
 • Số lượng:
 • Thời gian giao nhận sản phẩm:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được TATA sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 • – Hỗ trợ khách hàng
 • – Hỗ trợ khách hàng
 • – Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • – Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • – Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Đối với thông tin cá nhân, TATA chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về tata.net.vn@gmail.com

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • TATA không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: tata.net.vn@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0903 992 636

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Tại TATA, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. TATA cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
 • – Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • – Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • – Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
 • TATA hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của TATA , vui lòng liên hệ qua số hotline 0903 992 636 hoặc email: tata.net.vn@gmail.com